Ấn phẩm:

Hoàn thiện hoạt động logistics tại công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-miền trung

Xem mô tả

10

Xem & Tải

14

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Đỗ, Mai Hương
Phạm, Thị Huyền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép