Ấn phẩm:

Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Xem mô tả

6

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về nợ xấu và quản lí nợ xấu của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lí nợ xấu tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Văn Nhật
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép