Ấn phẩm:

Strategies of Banks and Other Financial Institutions - Theories and Cases

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

45

Xem & Tải

80

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2014
Tác giả
Rajesh Kumar
Nhà xuất bản
Elsevier Inc
Tệp tin
200

960aa7b2-4df3-4ed5-a5a3-d7a779cb9a90.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 3.88 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 10 Lượt tải: 70

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép