Ấn phẩm:

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong đấu thầu sản phẩm thiết bị điện trên địa bàn Hà Nội

Xem mô tả

4

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu cung cấp thiết bị điện của một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Đoàn, Thái Hưng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép