Ấn phẩm:

Pháp luật về hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao của các công trình giao thông đường bộ và thực tiễn thực hiện tại các công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

10

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Trần, Thị Phương Linh
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép