Ấn phẩm:

Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang các nước Châu Âu EU trước và sau đại dịch Covid-19: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

13

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Phạm, Trung Hiếu
Ngô, Thị Trinh
Phạm, Hùng Cường
Ngô, Đài Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép