Ấn phẩm:

Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng đào tạo ngành hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Thương mại

Xem mô tả

5

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Nghiên cứu cơ sở lí thuyết về sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo ngành hệ thống thông tin quản lí; Phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực ngành hệ thống thông tin quản lí tại Trường Đại học Thương mại trong 5 năm gần đây; đề xuất giải
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lê, Việt Hà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép