Ấn phẩm:

Quản lý Nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình

Xem mô tả

12

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của Tỉnh Hòa Bình
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Vũ, Lan Hương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép