Ấn phẩm:

Quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày lí luận về thuế và quản lí thu thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố. Phân tích thực trạng, đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện quản lí thu thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Trần, Xuân Bách
Nhà xuất bản
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép