Ấn phẩm:

Bài tập và hướng dẫn phương pháp giải kinh tế học vi mô 1

Xem mô tả

145

Xem & Tải

40

Tóm tắt
Trình bày những nội dung cơ bản nhất về lý thuyết kinh tế học vi mô. Đưa ra các câu hỏi đúng hoặc sai và lựa chọn câu trả lời đúng nhất giúp người đọc kiểm tra và ôn lại các kiến thức cơ bản để nâng cao kỹ năng thực hành. Cung cấp một số bài tập thực hành
Mô tả
Năm xuất bản
2011
Tác giả
Phan, Thế Công
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép