Ấn phẩm:

Quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Xem mô tả

8

Xem & Tải

16

Tóm tắt
Trình bày tổng quan, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Bắc Yên
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Trịnh, Thị Phượng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép