Ấn phẩm:

Quản trị mua hàng của công ty cổ phần D1 concepts tại thị trường Việt Nam

Xem mô tả

11

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Tạ, Thị Hiên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép