Ấn phẩm:

Hoàn thiện quy trình cung ứng dịch vụ logistics cho hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại thị trường châu Á của công ty tnhh vận tải và tiếp vận Toàn Cầu

Xem mô tả

15

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Quách, Thị Kiều Trinh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép