Ấn phẩm:

Một số giải pháp nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam hiện nay

Xem mô tả

2

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Đề cập tới: Thị trường chứng khoán tập trung và vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán tập trung trong nền kinh tế thị trường. Thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam Định hướng phát triển
Mô tả
Năm xuất bản
2006
Tác giả
Vũ, Xuân Dũng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Tệp tin

TS-0064.pdf

Dung lượng: 22.76 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép