Ấn phẩm:

Kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày một số lí luận cơ bản về thuế giá trị gia tăng, phân tích thực trạng, đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế quận Thanh Xuân - thành phố Hà nội
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Lê, Bích Hằng
Nhà xuất bản
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép