Ấn phẩm:

Giáo trình thanh toán trong thương mại điện tử

Xem mô tả

389

Xem & Tải

115

Tóm tắt
Tổng quan về thương mại điện tử và thanh toán điện tử. Đưa ra các phương tiện thanh toán trong thương mại điện tử. Hệ thống thanh toán điện tử. An ninh trong thanh toán điện tử. Lựa chọn giải pháp trong thanh toán điện tử
Mô tả
Năm xuất bản
2011
Tác giả
Nguyễn, Văn Thanh
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép