Ấn phẩm:

Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Mỹ Đình

Xem mô tả

14

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ tại Agribank Mỹ Đình
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Thị Giang
Nhà xuất bản
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép