Ấn phẩm:

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp thương mại nước ta

Xem mô tả

9

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Luận án gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Chương 2: Thực trạng kế toán tài sản cố định ở các doanh nghiệp thương mại. Chương 3: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định trong c
Mô tả
Năm xuất bản
1999
Tác giả
Nguyễn, Tuấn Duy
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Tệp tin

TS-0030.pdf

Dung lượng: 15.14 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép