Ấn phẩm:

Thương phẩm học hàng thực phẩm

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Bộ sách trình bày thành phần hoá học của hàng thực phẩm, tính chất vật lý, hình thái cấu tạo, công nghệ chế biến của hàng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật và thực vật.
Mô tả
Năm xuất bản
1993
Tác giả
Đặng, Đức Dũng
Nhà xuất bản
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép