Ấn phẩm:

Đề cương bài giảng các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế xã hội

Xem mô tả

73

Xem & Tải

18

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Bộ môn Kinh tế số
Nhà xuất bản
Nxb. Hà Nội
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép