Ấn phẩm:

Phương pháp xác định chi phí dựa trên cơ sở hoạt động tại một số doanh nghiệp sản xuất thuộc tổng công ty Viglacera - CTCP

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, tình hình áp dụng, đề xuất giải pháp áp dụng phương pháp xác định chi phí dựa trên
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Lê, Thị Hiên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép