Ấn phẩm:

Nâng cao hiệu quả nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm, thiết bị thẩm mỹ từ thị trường Trung Quốc của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HBS Việt Nam

Xem mô tả

3

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Hoàng, Thu Hiền
Đặng, Xuân Huy
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép