Ấn phẩm:

Nghiên cứu năng lực động của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam

Xem mô tả

25

Xem & Tải

21

Tóm tắt
Trình bày tổng quan, cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu, kết quả kiên cứu về năng lực động của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Phương Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép