Ấn phẩm:

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Xem mô tả

1486

Xem & Tải

668

Tóm tắt
Trình bày tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng, cấu trúc và các dạng chuỗi cung ứng phổ biến, chiến lược chuỗi cung ứng và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh chuối cung ứng, hoạch định chuỗi cung ứng và lập kế hoạch sản xuất, mua và quản lí nguồn c
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép