Ấn phẩm:

Hoàn thiện hoạt động E - marketing tại công ty cổ phần thế giới số Trần Anh

Xem mô tả

15

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Cơ sở lí luận về hoạt động E-marketing của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động E-marketing tại công ti cổ phần Thế giới số Trần Anh.
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Trịnh, Hoài Sơn
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép