Ấn phẩm:

Chính sách phát triển các khu du lịch quốc gia thuộc vùng du lịch quốc gia thuộc vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc Việt Nam

Xem mô tả

21

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, chính sách, đề xuất giải pháp và kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển các khu du lịch quốc gia thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải đông bắc
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Dương, Thị Hồng Nhung
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép