Ấn phẩm:

Nâng cao giá trị cảm nhận khách hàng với thương hiệu Mai Linh của Công ty Taxi Mai Linh trên thị trường Hà Nội

Xem mô tả

11

Xem & Tải

16

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Tâm
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Tệp tin
undefined

NGUYỄN THỊ TÂM.pdf

Dung lượng: 2.13 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 9 Lượt tải: 7

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép