Ấn phẩm:

Hoàn thiện chính sách đối với đào tạo theo nhu cầu xã hội của các trường đại học Việt Nam

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội của các trường đại học Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Hoàng, Văn Mạnh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép