Ấn phẩm:

Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại TPBank đối với nhóm khách hàng là sinh viên trên địa bàn Hà Nội: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Lê, Thị Thùy Trang
Chu, Phương Thùy
Văn, Thu Thảo
Phan, Thị Huyền Trang
Bù,i Thị Vân Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép