Ấn phẩm:

Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Hoàng Huy

Xem mô tả

6

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Trần, Thị Huyền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép