Ấn phẩm:

Giáo trình trả công lao động trong doanh nghiệp

Xem mô tả

147

Xem & Tải

87

Tóm tắt
Cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ trả lương, trả phụ cấp lương, trả thưởng và trả phúc lợi trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nhà xuất bản
Nxb Hà Nội
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép