Ấn phẩm:

Nghiệp vụ phục vụ khách sạn

Xem mô tả

40

Xem & Tải

14

Tóm tắt
Sách trình bày lý thuyết và thực hành các nghiệp vụ phục vụ tại khách sạn như: nghiệp vụ đón tiếp, phục ụ bàn ăn, phục vụ bar, phục vụ phòng nghỉ,. . .
Mô tả
Năm xuất bản
1998
Tác giả
Trần, Đoan Chính
Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Hà Nội
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép