Ấn phẩm:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn công việc làm thêm - tài xế công nghệ của sinh viên trong bối cảnh nền kinh tế chia sẻ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Thúy Linh
Vũ, Thị Thùy Linh
Hà, Kim Ngân
Dương, Thị Uyên Nhi
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép