Ấn phẩm:

Phân tích & khai phá dữ liệu trong kinh doanh

Xem mô tả

73

Xem & Tải

29

Tóm tắt
Giới thiệu cho người đọc các khái niệm chung nhất khai phá dữ liệu, cũng như các bước của qui trình khai phá dữ liệu. Ngoài ra, cuốn sách còn đi sâu vào việc tổ chức và cài đặt các kho dữ liệu, các trung tâm dữ liệu cụ thể. Bên cạnh đó còn có các bài thực
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép