Ấn phẩm:

Phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần Smilee Việt Nam

Xem mô tả

34

Xem & Tải

57

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Văn Minh
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép