Ấn phẩm:

Kế toán sản xuất

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Nội dung sách đề cập tới: kế toán nguyên vật liệu, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp, kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.
Mô tả
Năm xuất bản
2000
Tác giả
Đặng, Thị Hoà
Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép