Ấn phẩm:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng sản phẩm thời trang cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Trang
Vũ, Thị Khánh Dung
Khổng, Thảo Vân
Nguyễn, Tuấn Thành
Đặng, Thị Hoàng Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép