Ấn phẩm:

Kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC thực hiện

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

6

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Phạm, Thị Kiều Oanh
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép