Ấn phẩm:

Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thái Bình

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày một số lí luận cơ bản về phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đưa ra định hướng và một số giải pháp phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Agribank chi nhánh Thái Bình đến năm 2020
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép