Ấn phẩm:

Hoàn thiện dịch vụ khách hàng của công ty Mobifone - chi nhánh Hải Dương

Xem mô tả

11

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Trình bày lí luận cơ bản về hoàn thiện dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện dịch vụ khách hàng của công ti Mobifone - chi nhánh Hải Dương
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Vũ, Đức Hoàng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép