Ấn phẩm:

Quản trị thị trường chiến lược nhà ở chung cư của công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội

Xem mô tả

9

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Trình bày một số lý luận cơ bản, phân tích thực trạng, đề xuất hoàn thiện quản trị chiến lược nhà chung cư của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Phan, Tuyết Thanh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép