Ấn phẩm:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của sinh viên trên địa bàn Hà Nội với thương hiệu mỹ phẩm thuần chay: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

27

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Phạm, Thu Hà
Nguyễn, Trung Hiếu
Nguyễn, Thị Thu Nhung
Thiều, Thị Nhung
Vũ, Thị Hà Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép