Ấn phẩm:

Nội dung ôn tập học phần: Các hệ thống thông tin và quy trình kinh doanh

Xem mô tả

32

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2024
Tác giả
Bộ môn Tin học
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép