Ấn phẩm:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ăn uống tại chuỗi nhà hàng Moobeef Steak trên địa bàn Hà Nội: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

9

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng; Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ ăn uống và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại chuỗi nhà hàng Moo Beef Steak, Hà Nội.
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Phùng, Phương Linh
Hoàng, Dương Đức
Lâm, Phương Anh
Vũ, Quốc Hùng
Lê, Thị Huyền Chi
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Tệp tin

Khoa KSDL, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ăn uống tại chuỗi nhà hàng MooBeef Steak trên đị-A7AHCJCX.pdf

Dung lượng: 3.3 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 4 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép