Ấn phẩm:

Hành vi mua của khách hàng tổ chức trong kinh doanh xuất khẩu

Xem mô tả

32

Xem & Tải

16

Tóm tắt
Giới thiệu khái niệm, đặc trưng và tác động qua lại giữa hành vi mua của khách hàng tổ chức với hoạt động marketing của các doanh nghiệp; hành vi mua của khách hàng là các doanh nghiệp có kinh doanh xuất khẩu và vận dụng vào hoạt động marketing của các do
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Phan, Thị Thu Hoài
Nhà xuất bản
Công Thương
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép