Ấn phẩm:

Chiến lược kinh doanh quốc tế

Xem mô tả

199

Xem & Tải

29

Tóm tắt
Sách trình bày bản chất và vai trò của quản trị chiến lược trong doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, tư duy và các loại hình chiến lược kinh doanh, đánh giá môi trường chiến lược quốc tế của doanh nghiệp kinh doanh, phân tích, lựa chọn, triển khai và đánh gi
Mô tả
Năm xuất bản
1999
Tác giả
Nguyễn, Bách Khoa
Nhà xuất bản
Giáo dục
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép