Ấn phẩm:

Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa. Thực tiễn thực hiện tại Chi nhánh Công ty TNHH Lotteria Việt Nam tại Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

26

Xem & Tải

21

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Vũ, Thị Hồng Quỳnh
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép