Ấn phẩm:

Quản lý nhà nước địa phương đối với các dự án xây dựng chung cư cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước địa phương đối với các dự án xây dựng chung cư cho người thu nhập thấp. Phân tích và đánh giá thực trạng đồng thời đưa ra định hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước địa phương đối với các dự án n
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Phạm, Thị Tươi
Nhà xuất bản
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép