Ấn phẩm:

Giáo trình phát triển hệ thống thương mại điện tử

Xem mô tả

321

Xem & Tải

134

Tóm tắt
Trình bày tổng quan về phát triển hệ thống thương mại điện tử, phát triển dự án thương mại điện tử, phân tích hệ thông thương mại điện tử, thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử, thiết kế chi tiết hệ thống thương mại điện tử, thiết kế kỹ thuật và x
Mô tả
Năm xuất bản
2014
Tác giả
Nguyễn, Văn Minh
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép