Ấn phẩm:

Giáo trình văn hóa và văn minh Pháp

Xem mô tả

52

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Giáo trình dành cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh chuyên ngành tiếng Pháp thương mại. Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội và các cách ứng xử trong đời sống sinh hoạt và làm việc tại Pháp.
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thị Thu Hồng
Nhà xuất bản
Nxb Hà Nội
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép